top of page

Guja 2MW

Pole pannels

W 2016 roku PAD RES zrealizował inwestycję polegającą na budowie elektrowni fotowoltaicznej w północno-wschodniej Polsce w pobliżu miejscowości Guja o mocy 1MW.

 

Kolejny projekt o mocy 1MW wybudowano na początku 2019 roku

i został on zrealizowany z 80% dotacją unijną.

bottom of page