top of page

Basket A

W 2019 roku stworzyliśmy 13 projektów fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 8839 MWp. Wszystkie te projekty są w fazie operacyjnej od czerwca 2019 roku.
BASKET A PAD RES
bottom of page