RES Investments SA

Spółka PAD RES Investments S.A. została stworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) i została zarejestrowana 21 kwietnia 2015 r. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy Al. Jana Pawła lI 19. Spółka PAD RES Investment S.A. została pisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000554096, NIP 5272734925. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, opłacony w całości.

pad-res-logo
pad-res-logo

PAD RES DEVELOPMENT Sp. z.o.o

NIP: 5272967552

location-icon

Al. Jana Pawła II 19, 10 piętro

00-854 Warszawa

contact-icon

kontakt@pad-res.pl

PAD RES tworzymy razem z:

20latplwue logogriffin logokajima logo

© PAD RES 2024