Kupno 
projektu

Nasz zespół ekspertów jest gotowy przejąć Twój projekt na dowolnym etapie rozwoju, szczególnie projekty posiadające Warunki Przyłączenia do Sieci. Jesteśmy zainteresowani zarówno projektami farm fotowoltaicznych jak i wiatrowych. Nasza firma posiada szerokie doświadczenie w zakresie rozwojów projektów OZE - mamy niezbędne doświadczenie i know-how, aby rozwinąć Twój projekt do etapu jego komercjalizacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy współpracować w tym zakresie.

Proces zakupu - krok po kroku

01.

Teaser projektu OZE

Pierwszym krokiem w procesie zakupu jest przegląd tzw. "teasera" projektu. Jest to krótki dokument, który zawiera podstawowe informacje na temat projektu, takie jak lokalizacja, moc, uzyskane pozwolenia, status prawny i finansowy. Na podstawie analizy tych informacji, nasz zespół podejmuje decyzje czy projekt jest zgodny z naszą strategią inwestycyjną i czy kontynuujemy proces zakupu.

02.

Umowa o poufności

Jeśli decydujemy się na dalsze zbadanie projektu, następnym krokiem jest podpisanie umowy o poufności (NDA) z właścicielem projektu. To gwarantuje, że wszelkie informacje udostępnione podczas procesu analizy będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane stronie trzeciej.

03.

Analiza projektu, badanie Due Diligence

Następnie przeprowadzamy dokładną analizę projektu, która obejmuje ocenę techniczną, finansową, prawna i środowiskową. To badanie, znane jako Due Diligence, jest niezbędne, aby upewnić się, że projekt jest technicznie wykonalny, finansowo opłacalny i nie posiada żadnych wad prawnych.

04.

Negocjacja warunków i umowy nabycia projektu

Jeśli analiza projektu i badanie Due Diligence są pozytywne, następnym krokiem jest negocjacja umowy i warunków zakupu projektu z właścicielem. Obejmuje to ustalenie ceny zakupu, warunków płatności, harmonogramu realizacji projektu i innych kluczowych elementów umowy.

05.

Komitet Inwestycyjny

Po negocjacjach warunków, projekt jest przedstawiany naszemu Komitetowi Inwestycyjnemu. Komitet ten ocenia, czy projekt spełnia nasze kryteria inwestycyjne i decyduje, czy potwierdzić zakup.

06.

Podpisanie umowy

Ostatnim krokiem w procesie zakupu jest podpisanie umowy zakupu projektu z właścicielem. Umowa ta zawiera wszystkie ustalone warunki i jest prawnie wiążąca dla obu stron.

Badane przez nas elementy projektu

Jeżeli chcesz zaproponować nam projekt to prosimy o przygotowanie następujących dokumentów

Wszystkie decyzje administracyjne wydane dla projektu, m.in.:

  • Decyzja Środowiskowa 
  • Decyzja o Warunkach Zabudowy / Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
  • Pozwolenie na Budowę 
  • Uzgodnienia planowanej trasy kablowej

Umowa dzierżawy

Warunki Przyłączenia / Umowa Przyłączeniowa

Dokumentacja korporacyjna

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja księgowa

Jeżeli jesteś zainteresowany wydzierżawieniem ziemi, lub masz pytania z tym związane zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

pad-res-logo
pad-res-logo

PAD RES DEVELOPMENT Sp. z.o.o

NIP: 5272967552

location-icon

Al. Jana Pawła II 19, 10 piętro

00-854 Warszawa

contact-icon

kontakt@pad-res.pl

PAD RES tworzymy razem z:

20latplwue logogriffin logokajima logo

© PAD RES 2024